Färskt från familjegård till dukat bord

Bekanta dig med Riktigt malet kött, vinn malet kött för ett år!

 

Läs mer och delta

Finländskt kött från familjegårdar

Ett fortgående samarbete med nöjda producenter garanterar också djurens välmående.


Läs varför egna familjegårdar är viktiga för oss