Re­kis­te­ri­se­los­te: Her­ra Snell­ma­nin suo­ra­mark­ki­noin­ti­re­kis­te­ri

Henkilötietolain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ
Snellmanin Lihanjalostus Oy
PL 113
68601 PIETARSAARI

HENKILÖREKISTERIÄ HOITAVA HENKILÖ

Tommi Fors, Snellmanin Lihanjalostus Oy
Puhelin: 06-7866111

REKISTERIN NIMI

Herra Snellmanin suoramarkkinointirekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietoja käytetään Snellmanin Lihanjalostus Oy:n ja Käyttäjän väliseen viestintään koskien uutiskirjeitä tai kilpailuja. Ilmoittautumalla rekisteriin Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan lähettää Uutiskirje. Osallistumalla kilpailuun Käyttäjä hyväksyy, että hänelle voidaan ilmoittaa voitosta.

KUVAUS REKISTERÖITYJEN RYHMÄSTÄ

Henkilörekisteri sisältää henkilötietoja Snellmanin Lihanjalostus Oy:n verkkopalvelun Käyttäjäksi tai uutiskirjeen tilaajaksi rekisteröityneistä luonnollisista henkilöistä.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilötiedot
- Henkilön etu- ja sukunimi
- Sähköpostiosoite
- Puhelinnumero

TIETOJA EI LUOVUTETA SNELLMAN-KONSERNIN ULKOPUOLELLE

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekisteri sisältää vain käyttäjän itse itsestään antamia tietoja.

SÄÄNNÖNMUKAISTEN TIETOJEN LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI EUROOPAN TALOUSALUEEN ULKOPUOLELLE

Tietoja ei siirretä tai luovuteta EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla teknisillä suojausmenetelmillä. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää henkilökohtaista käyttäjätunnusta ja salasanaa, jotka myönnetään vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalle, jonka asemaan ja tehtäviin mainittu käyttöoikeus liittyy. Rekisterinpitäjän toimitiloissa harjoitetaan kulunvalvontaa.