Mot det bättre

De bästa smakerna Goda gärningar

På resan mot det bättre ryms många goda gärningar. Vi har alltid strävat efter att vara öppna mot producenter, personalen och konsumenterna och satsat på både miljöns och djurens välmående.


Nedan finns några saker som är särskilt viktiga för oss.

 

Finlands nöjdaste producenter

"Verksamheten har ett ansikte. Man vet vem som ansvarar för vad."

Jari Hekkala, producent
 
Läs mer

 

Med biogas sparar vi en miljon kilo olja i året

"Detta är den första processanläggningen i sitt slag i världen och Snellmans Köttförädling kommer att vara den första livsmedelsfabriken i Finland som övergår helt till oljefri produktion."

Markus Snellman, teknisk chef
 
Läs mer

 

På våra familjegårdar mår djuren bättre

"Grisarnas välbefinnande är ytterst viktigt för oss och för uppfödare överlag. Det innebär en fördel även för producenten att djuren mår bra eftersom en frisk och vålmående gris följaktligen också växer bra."

Miia Lehtola, producent
 
Läs mer

 

Personalens hälsa och trivsel är vår högsta prioritet

 
Läs mer

 

Kundernas förtroende förtjänas med bra produkter

Berätta din åsikt!

Finns det något vi kan göra ännu bättre? Vad anser du att är viktigt, nu och i framtiden? Vår resa mot det bättre har bara börjat, och vi tar gärna emot feedback.

Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter? Bekanta dig med våra principer för dataskydd.