Reg­ler: All Na­tu­ral -smak­re­sa

Tävling

1. Arrangör
Snellmans Köttförädling Ab
PL 113
68600 Jakobstad

2. Idén med tävlingen
Snellmans Köttförädling Ab ordnar en recepttävling för bloggare. Syftet med tävlingen är att hitta inspirerande recept utan tillsatser gjorda på Snellmans All Natural-korvar. Förutom att recepten inte ska innehålla några tillsatser bör råvarorna så långt som möjligt vara inhemska. 

3. Deltaganderätt
Alla som är fast bosatta i Finland och har en egen blogg får delta. Snellman-koncernens anställda eller andra personer som deltagit i planeringen och utförandet av kampanjen, är inte berättigade att delta i tävlingen. 

4. Pris
Vinnaren i tävlingen kommer att få göra en video av sitt recept (värde 1500 €) tillsammans med Snellmans. Receptet kommer även att i två veckor ligga på en paradplats på Snellmans hemsida, där det kommer att nå upp till 100 000 matentusiaster. Vinnaren tilldelas även ett produktpaket innehållande sommarens nyheter från Snellman (värde ca 50 €).

Bland alla som deltar i omröstningen lottas även ut tre produktpaket med sommarens nyheter från Snellman (värde ca 50€/produktpaket)

5. Tidpunkt för tävlingen
Anmälan till tävlingen avslutas 27.4.2017 kl. 13

Sista dagen att lämna in sitt recept är 10.5.2017 kl. 23

Den allmänna omröstningen är öppen 15.5 - 31.5.2017

De tre finalisterna presenteras 1.6.2017.

Snellmans jury provsmakar recepten och korar en vinnare 5.6.2017

6. Hur deltar jag i tävlingen?
Bloggarna kan anmäla sig till tävlingen fram till 27.4.2017 kl. 13. En länk till anmälningsblanketten finns på addressen https://www.snellman.fi/fi/tuoteryhmat/all-natural. Noggrannare instruktioner för hur man lämnar in sitt recept skickas sedan till alla anmälda. Receptet måste vara bloggarens eget och innehålla en eller flera av följande All Natural-korvar:

All Natural Chorizo
All Natural Merguez
All Natural Bratwurst
All Natural Provencale
All natural Grillkorv
All Natural Chipotle & Chorizo -grillspett 
All Natural Salsiccia & Merguez -grillspett

Recepten kommer att finnas på Snellmans hemsida under omröstningen. Arrangören förbehåller sig rätten att avsluta tävlingen ifall inte tillräckligt många deltagare har anmält sig inom utsatt tid. Man kan rösta på sitt favoritrecept på addressen https://www.snellman.fi/fi/tuoteryhmat/all-natural och alla som röstar är med i utlottningen av produktpaket. Med en e-post adress går det att rösta endast en gång. 

7. Val av vinnare och kontrollering av vinst
Recepttävlingens tre finalister väljs på basis av den allmänna omröstningen. Den slutliga vinnaren utses sedan av en jury bestående av Snellmans personal. Hur och när videoproduktionen genomförs kommer vi personligen överens om med vinnaren. Produktpaketet skickas på posten eller delas alternativt ut i samband med videoproduktionen, om vinnaren så önskar.

Ett produktpaket lottas ut bland alla som deltagit i omröstningen och har lämnat sina kontaktuppgifter till oss. Förnamnen på vinnarna publiceras på addressen http://www.facebook.com/HerraSnellman. Produktpaketen skickas per post åt vinnarna. Arrangören har ingen skyldighet att dela ut priset ifall vinnaren har lämnat ofullständiga uppgifter. Priset levereras senast 1 vecka från vinstdagen. Arrangören förbehåller sig rätten att inte dela ut priset om vinsten har uppnåtts genom bedrägligt förfarande, t.ex. genom att skapa ett automatiskt lotterideltagande. Om arrangören inte får tag på vinnaren inom 7 dygn efter att ha tagit kontakt, lottas det ut en ny vinnare.

8. Prisets överlåtande/offentlighet
Tävlingens vinnare godkänner att arrangören publicerar deras namn utan vidare godkännande eller ersättning. 

9. Ansvar gällande användning av priset
Prisets vinnare förbinder sig att befria arrangören från det ansvar som gäller deltagande i tävlingen eller inlösandet eller användning av priset. Priset kan inte bytas ut mot pengar eller annan vara. 

10. Lotteriskatt
Arrangören förbinder sig att betala den lagstiftade lotteriskatten för prisen som nämns i dessa regler. Vinnaren ansvarar för alla andra kostnader som kan uppstå i samband med användning av priset, t.ex. extra resekostnader. 

11. Reglerna gäller alla deltagare
Alla som deltar i tävlingen förbinder sig att följa dessa regler och arrangörens beslut. 

Registerbeskrivning

Sekretess enligt personuppgiftslagen (22.4.1999/523) 10 §

Registeransvarig
Snellmans Köttförädling Ab
PL 113
68601 JAKOBSTAD

Registeransvarig person
Tommi Fors, Snellmans Köttförädling A

Telefon: 06-7866111

Registrets namn
Herr Snellmans tävlingsregister

Personuppgifternas användning
Personuppgifterna används i kommunikationen mellan Snellmans Köttförädling Ab och deltagarna, gälllande tävlingen. Genom att delta i tävlingen godkänner användaren att hon kan meddelas om vinst.

Beskrivning av den registrerade gruppen 
Personregistret innehåller personuppgifter på de fysiska personer som deltagit i Snellmans Köttförädling Ab:s kampanj.

Registrets innehåll
Personregistret innehåller följande uppgifter:

Personuppgifter
- Personens för- och efternamn
- E-postaddress
- Telefonnummer

Informationen lämnas inte ut utanför Snellman-koncernen.

Regelmässiga informationskällor
Registret innehåller endast uppgifter som deltagarna gett om sig själva.

Regelmässiga överlåtelser och överföringar av information utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområden
Information överförs eller överlåts inte utanför EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsområden.

Principer för skyddet av registret
Den registeransvariges informationssystem och filer är skyddade av de tekniska skyddsmetoder som används normalt vid företagsverksamhet. Användandet av registret kräver ett personligt användar-ID och lösenord, som endast beviljas åt personaltillhörande, vars ställning och uppgifter nämnda användarrättighet gäller. Åtkomstkontroller till den registeransvariges lokaler utförs

Den registrerades rättigheter: rätt till insyn och förbudsrätt
Den registrerade person har enligt personuppgiftslagen 26 § och 30 § rättighet att kontrollera vilka personuppgifter som registrerats och samtidigt förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller den registrerade i direkt- eller annan marknadsföring och marknads- och opinionsundersökningar.

Förfrågningar som gäller rätten till insyn och förbudsrätt skall skickas till Snellman. Mera information och instruktioner gällande rätt till insyn och/eller förbudsrätt fås också av den registeransvariga personen.